Tổng hợp đầy đủ Máy Điện Giải ion-kiềm bán chạy ở thị trường Việt Nam | THE PHAN HOME

Trung tâm Thiết bị nhà bếp Cao cấp

THE PHAN HOME

Những dòng Máy Điện Giải ion-kiềm thông dụng và bán chạy trên thị trường | Alkaline Ionizer Brands

Danh sách tất cả Máy điện giải ion kiềm (Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer - Kagen Water) phổ biến trên thị trường được người Việt Nam tin dùng và lựa chọn để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình. Cùng THE PHAN HOME tìm hiểu qua bạn nhé!

Danh sách tất cả Máy điện giải ion kiềm (Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer - Kagen Water) phổ biến trên thị trường. 

 

1. Thương hiệu Máy Điện Giải ion-kiềm thông dụng (Alkaline Ionizer brands)

 

Máy Điện Giải Ion Kiềm Enagic - Kangen Water | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm TRIMION | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm OSG | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm PANASONIC | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm ATICA | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm ALKAVIVA | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer

Máy Điện Giải Ion Kiềm FUJI SMART | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm CLEANSUI | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm LIFECORE | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer Máy Điện Giải Ion Kiềm IONIA | Alkaline Hydrogen Rich Water Ionizer

 

💧 Thương hiệu: ENAGIC - KANGEN WATER (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 5 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: TRIM ION (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 3 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: OSG (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 3 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: PANASONIC (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 3 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: ATICA (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 3 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: ALKAVIVA (Xuất xứ: Mỹ, Số lượng: 5 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: FUJI SMART (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 4 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: CLEANSUI (Xuất xứ: Nhật Bản, Số lượng: 1 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: LIFECORE (Xuất xứ: Hàn Quốc, Số lượng: 2 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: IONIA (Xuất xứ: Hàn Quốc, Số lượng: 4 sản phẩm)

💧 Thương hiệu: CREWELTER (Xuất xứ: Hàn Quốc, Số lượng: 2 sản phẩm)

 

2. Những dòng Máy Điện Giải ion-kiềm phổ biến và bán chạy (Alkaline Ionizer models)

 

Mua máy điện giải tại THE PHAN HOME Quý Khách Hàng được giảm ngay tối thiểu 7% (giá đã bao gồm: VAT + Phí vận chuyển + Công lắp đặt)

 

1. Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK JRII:

(Giá chưa giảm: 64.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-kangen-leveluk-jrii)

Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK JRII - Giá: 64.000.000₫

 

2. Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK JRIV:

(Giá chưa giảm: 84.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-kangen-leveluk-jriv)

Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK JRIV - Giá: 84.000.000₫

 

3. Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK K8:

(Giá chưa giảm: 139.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-kangen-leveluk-k8)

Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK K8 - Giá: 139.000.000₫

 

4. Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK SD501:

(Giá chưa giảm: 106.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-kangen-leveluk-sd501)

Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK SD501 - Giá: 106.000.000₫

 

5. Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK SUPER 501:

(Giá chưa giảm: 155.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-kangen-leveluk-super-501)

Máy điện giải ENAGIC - KANGEN LEVELUK SUPER 501 - Giá: 155.000.000₫

 

6. Máy điện giải TRIMION GRACE:

(Giá chưa giảm: 85.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-trimion-grace)

Máy điện giải TRIMION GRACE - Giá: 85.000.000₫

 

7. Máy điện giải TRIMION GRACIA:

(Giá chưa giảm: 113.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-trimion-gracia)

Máy điện giải TRIMION GRACIA - Giá: 113.000.000₫

 

8. Máy điện giải TRIMION HYPER:

(Giá chưa giảm: 63.600.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-trimion-hyper)

Máy điện giải TRIMION HYPER - Giá: 63.600.000₫

 

9. Máy điện giải OSG - HUMAN WATER HU-121:

(Giá chưa giảm: 55.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-osg-human-water-hu-121)

Máy điện giải OSG - HUMAN WATER HU-121 - Giá: 55.000.000₫

 

10. Máy điện giải OSG NDX-303LMW:

(Giá chưa giảm: 65.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-osg-ndx-303lmw)

Máy điện giải OSG NDX-303LMW - Giá: 65.000.000₫

 

11. Máy điện giải OSG NDX-501LM:

(Giá chưa giảm: 65.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-nuoc-ion-kiem-giau-hydro-osg-ndx-501lm)

Máy điện giải OSG NDX-501LM - Giá chưa giảm: 65.000.000₫

 

12. Máy điện giải PANASONIC TK-AB50:

(Giá chưa giảm: 53.500.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-panasonic-tk-ab50)

Máy điện giải PANASONIC TK-AB50 - Giá: 53.500.000₫

 

13. Máy điện giải PANASONIC TK-AS45:

(Giá chưa giảm: 25.500.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-panasonic-tk-as45)

Máy điện giải PANASONIC TK-AS45 - Giá: 25.500.000₫

 

14. Máy điện giải PANASONIC TK-AS66:

(Giá chưa giảm: 51.500.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-panasonic-tk-as66)

Máy điện giải PANASONIC TK-AS66 - Giá: 51.500.000₫

 

15. Máy điện giải ATICA ECO:

(Giá chưa giảm: 68.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-atica-eco)

Máy điện giải ATICA ECO - Giá: 68.000.000₫

 

16. Máy điện giải ATICA GOLD:

(Giá chưa giảm: 98.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-atica-gold)

Máy điện giải ATICA GOLD - Giá: 98.000.000₫

 

17. Máy điện giải ATICA SILVER:

(Giá chưa giảm: 86.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-atica-silver)

Máy điện giải ATICA SILVER - Giá: 86.000.000₫

 

18. Máy điện giải ALKAVIVA ATHENA H2:

(Giá chưa giảm: 56.300.000₫ - https://thephanhome.vn/may-loc-nuoc-dien-giai-ion-kiem-giau-hydro-alkaviva-athena-h2)

Máy điện giải ALKAVIVA ATHENA H2 - Giá: 56.300.000₫

 

19. Máy điện giải ALKAVIVA DELPHI H2:

(Giá chưa giảm: 85.100.000₫ - https://thephanhome.vn/may-loc-nuoc-dien-giai-ion-kiem-giau-hydro-alkaviva-delphi-h2)

Máy điện giải ALKAVIVA DELPHI H2 - Giá: 85.100.000₫

 

20. Máy điện giải ALKAVIVA ELITA PURE:

(Giá chưa giảm: 14.499.000₫ - https://thephanhome.vn/may-loc-nuoc-dien-giai-khong-dung-dien-giau-hydro-alkaviva-elita-pure)

Máy điện giải ALKAVIVA ELITA PURE - Giá: 14.499.000₫

 

21. Máy điện giải ALKAVIVA MELODY II:

(Giá chưa giảm: 37.500.000₫ - https://thephanhome.vn/may-loc-nuoc-dien-giai-ion-kiem-giau-hydro-alkaviva-melody-ii)

Máy điện giải ALKAVIVA MELODY II - Giá: 37.500.000₫

 

22. Máy điện giải ALKAVIVA VESTA H2:

(Giá chưa giảm: 70.390.000₫ - https://thephanhome.vn/may-loc-nuoc-dien-giai-ion-kiem-giau-hydro-alkaviva-vesta-h2)

Máy điện giải ALKAVIVA VESTA H2 - Giá: 70.390.000₫

 

23. Máy điện giải FUJI SMART I8:

(Giá chưa giảm: 69.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-fuji-smart-i8)

Máy điện giải FUJI SMART I8 - Giá: 69.000.000₫

 

24. Máy điện giải FUJI SMART K8 SLIM:

(Giá chưa giảm: 39.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-fuji-smart-k8-slim)

Máy điện giải FUJI SMART K8 SLIM - Giá: 39.000.000₫

 

25. Máy điện giải FUJI SMART K8:

(Giá chưa giảm: 59.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-fuji-smart-k8)

Máy điện giải FUJI SMART K8 - Giá: 59.000.000₫

 

26. Máy điện giải FUJI SMART P8:

(Giá chưa giảm: 89.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-fuji-smart-p8)

Máy điện giải FUJI SMART P8 - Giá: 89.000.000₫

 

27. Máy điện giải CLEANSUI EU301:

(Giá chưa giảm: 43.900.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-mitsubishi-chemical-cleansui-eu301)

Máy điện giải CLEANSUI EU301 - Giá: 43.900.000₫

 

28. Máy điện giải IONIA SM S112TL:

(Giá chưa giảm: 52.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-ionia-sm-s112tl)

Máy điện giải IONIA SM S112TL - Giá: 52.000.000₫

 

29. Máy điện giải IONIA SM V112TL:

(Giá chưa giảm: 49.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-ionia-sm-v112tl)

Máy điện giải IONIA SM V112TL - Giá: 49.000.000₫

 

30. Máy điện giải IONIA SM-2F9:

(Giá chưa giảm: 69.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-ionia-sm-2f9)

Máy điện giải IONIA SM-2F9 - Giá: 69.000.000₫

 

31. Máy điện giải IONIA U BLUE:

(Giá chưa giảm: 58.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-ionia-u-blue)

Máy điện giải IONIA U BLUE - Giá: 58.000.000₫

 

32. Máy điện giải LIFECORE 6000:

(Giá chưa giảm: 42.350.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-lifecore-6000)

Máy điện giải LIFECORE 6000 - Giá: 42.350.000₫

 

33. Máy điện giải LIFECORE 7200:

(Giá chưa giảm: 38.500.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-lifecore-7200)

Máy điện giải LIFECORE 7200 - Giá: 38.500.000₫

 

34. Máy điện giải CREWELTER 9 FULL:

(Giá chưa giảm: 68.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-crewelter-9-full)

Máy điện giải CREWELTER 9 FULL - Giá: 68.000.000₫

 

35. Máy điện giải CREWELTER ENKION 7:

(Giá chưa giảm: 48.000.000₫ - https://thephanhome.vn/may-dien-giai-ion-kiem-crewelter-enkion-7)

Máy điện giải CREWELTER ENKION 7 - Giá: 48.000.000₫

 

*****

TƯ VẤN & BÁO GIÁ MIỄN PHÍ: 0708369186

 

Biểu đồ màu sắc của nước ion kiềm giàu hydro

 

Thang đo mức độ pH trong các loại thực phẩm

 

10 lợi ích của nước ion kiềm giàu Hydro | Alkaline Water Ionizers

 

Bạn đang xem: Những dòng Máy Điện Giải ion-kiềm thông dụng và bán chạy trên thị trường | Alkaline Ionizer Brands
Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký

Menu

Hotline: 0708 369 186
THE PHAN HOME rất hân hạnh được phục vụ bạn. Để được tư vấn miễn phí, nhận báo giá, đặt hàng nhanh, hợp tác dự án..., xin vui lòng liên hệ:
phone